WP9

1990年欧州牡馬(馬データ)ウイニングポスト9攻略(馬データベース)

1990年欧州牡馬

Barathea

 • 72
 • 30
 • A+
 • D+
 • B+
 • A+
 • B+
 • E+
 • A+
 • ×
 • Barathea

Bigstone

 • 71
 • 35
 • B+
 • A+
 • D+
 • A+
 • B+
 • E+
 • B+
 • ×
 • Bigstone

Dolphin Street

Fastness

 • 69
 • 40
 • B
 • B+
 • B+
 • D+
 • B
 • E+
 • A
 • ×
 • Fastness

Hernando

 • 71
 • 65
 • S
 • S
 • D+
 • S
 • B+
 • E+
 • A+
 • ×
 • Hernando

Inchinor

 • 68
 • 30
 • B+
 • B+
 • C
 • D+
 • B+
 • G+
 • B
 • ×
 • Inchinor

Lando

 • 71
 • 70
 • A+
 • D+
 • D+
 • A+
 • B+
 • G+
 • A+
 • ×
 • Lando

Mahogany

 • 72
 • 40
 • D
 • E+
 • A
 • C
 • A
 • A+
 • A
 • ×
 • Mahogany

Missed Flight

Monsun

 • 67
 • 75
 • D+
 • D+
 • D+
 • B+
 • B+
 • E+
 • B+
 • ×
 • Monsun

Raintrap

 • 68
 • 85
 • B
 • B+
 • D+
 • B+
 • A
 • C+
 • D+
 • ×
 • Raintrap

You Remember

アーミジャー

コマンダーインチーフ

テンビー

ハンティングホーク

ホワイトマズル

© 2024 WP